Tool tháo lắp, thử và kiểm tra đầu báo cháy (10 Sản phẩm)

Gậy thử nối dài Solo

Model: SOLO-100

Đầu thử nhiệt Solo

Model: Solo 424

Đầu thử khói Solo

Model: Solo330

Bình tạo khói Solo

Model: Solo A3/5/10

Thiết bị thử khói Smoke Sabre

Model: SMOKESABRE-01-001