PEX-(05-50)H Bảng hiện thị phụ cho tủ từ 5 -50 kênh (1 Sản phẩm)