RPS-AAW10 (JE) Trung tâm báo cháy thường 10 kênh (2 Sản phẩm)