Hướng dẫn cập nhật phần mềm trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Hochiki

Hướng dẫn cập nhật phần mềm trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Hochiki

09:57 - 24/12/2021

Trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Hochiki cũng như các thiết bị sử dụng phần mềm khác, cần phải nâng cấp để có thể hoạt động ổn định. 

Nguyên nhân vì tủ trung tâm đang chạy bản firmware cũ nên không tương thích với model mới ALN-V. Tuỳ từng trường hợp chúng ta có thể thay tủ mới hoặc là cập nhật bản firmware phù hợp.

Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
Nội dung thay đổi trong QC 06:2021/BXD với QC 06:2020/BXD
Thống kê về PCCC tại Hoa Kỳ giai đoạn 1986 - 2018
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin sản phẩm được cá nhân hóa

Trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Hochiki cũng như các thiết bị sử dụng phần mềm khác, cần phải nâng cấp để có thể hoạt động ổn định. 

Nguyên nhân vì tủ trung tâm đang chạy bản firmware cũ nên không tương thích với model mới ALN-V. Tuỳ từng trường hợp chúng ta có thể thay tủ mới hoặc là cập nhật bản firmware phù hợp.

GEEC hướng dẫn các bước thực hiện cập nhật phần mềm như sau: 

Bước 1:

Tạo 1 file chương trình mới :

Vào Tools > Flash > xuất hiện bảng thao tác Flash upgrade như sau:

Trong đó:

  1. Bin File for Upload : chọn đường dẫn tới firmware có sẵn trên PC.
  2. Baudrate : Chọn tốc độ truyền dữ liệu khi cài đặt firmware Hochiki.
  3. Select COM Port : Chọn cổng COM kết nối cáp giữa PC và tủ Hochiki Firenet ( Xem trong mục device manager trên PC ).
  4. START : Nút bắt đầu tiến trình truyền dữ liệu cài đặt firmware từ PC sang tủ trung tâm báo cháy hochiki địa chỉ.
Bước 2 :

Kết nối cặp cáp từ PC đến tủ trung tâm Hochiki firenet/fireplus và short jumper JP1 

Bước 3 :

Chọn driver và thông số cần cài đặt trên hình ở bước 1.

Trong mục Bin file for upload, ta chọn đường dẫn tới firmware đã có sẵn trên PC > Chọn tốc độ truyền ( có thể chọn 115K cho nhanh ) > Chọn COMM trong mục Devices manager.

Bước 4:

Bắt đầu tiến trình cài đặt

  1. Đầu tiên, thoát hết level đăng nhập trên tủ báo cháy Firenet.
  2. Bấm và giữ đồng thời 2 nút ENTER & RESET trước mặt tủ ( như hình trên ).
  3. Nhấn giữ 3s và buông ra nút Reset sau lưng cánh tủ màn hình hiển thị ( nút Reset nhỏ như hình ), lưu ý lúc này vẫn nhấn và giữ 2 nút ENTER và RESET nhé Cuối cùng ta bấm nút START trên máy tính để chạy cài đặt, sau đó buông 2 nút RESET và ENTER ra.
  4. Đợi cài đặt xong thì trung tâm sẽ tự động reset.
Bước 5:

Cài đặt lập trình lại cho thiết bị đầu báo model mới ( ALN-V ).

Download Loop Explode bản 6.1029 tiếp đó đổi lại model thiết bị đã thay thế ( ALK – V sang ALN – V ).

Tiến hành kết nối trung tâm Firenet Hochiki và download chương trình từ PC lên tủ trung tâm. Cuối cùng, khi đã download xong, gỡ Jumper JP1 và đợi tủ khởi động xong. Kết thúc quá trình cập nhật.

Nếu bạn cần hỗ trợ vấn đề liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy hãy liên hệ với chúng tôi!

Hotline: 079 861 9999