Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

09:52 - 13/05/2019

Kể từ khi thành lập, Hochiki có một hệ thống đồng nhất trong tất cả các khẩu, từ tư vấn thiết kế đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng, xây dựng và bảo trì để tiếp tục đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Hướng dẫn cập nhật phần mềm trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Hochiki
Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
Nội dung thay đổi trong QC 06:2021/BXD với QC 06:2020/BXD
Thống kê về PCCC tại Hoa Kỳ giai đoạn 1986 - 2018
Thông tin sản phẩm được cá nhân hóa

Hochiki là tập đoàn tiên phong trong công nghiệp phòng cháy chữa cháy. Đây là đơn vị uy tín, đứng đầu trong việc sản xuất, phân phối các thiết bị ngành phòng cháy chữa cháy.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi là bảo vệ tính mạng và tài sản khỏi hỏa hoạn của quý khách hàng và mọi người dân. Chúng tôi luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới và sáng tạo để mang lại cuộc sống thịnh vượng.

Kể từ khi thành lập, Hochiki có một hệ thống đồng nhất trong tất cả các khẩu, từ tư vấn thiết kế đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng, xây dựng và bảo trì để tiếp tục đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Liên hệ công ty cổ phần IEC599 - đơn vị phân phối độc quyền thiết bị báo cháy Hochiki tại Việt Nam để được tư vấn, hỗ trợ.