Tin tức

Thông tin doanh nghiệp

Kể từ khi thành lập, Hochiki có một hệ thống đồng nhất trong tất cả các khẩu, từ tư vấn thiết kế đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng, xây dựng và bảo trì để tiếp tục đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Xem chi tiết

Thông tin sản phẩm được cá nhân hóa

Hệ thống báo cháy tại nhà của chúng tôi đã được phát triển với ý tưởng thông qua nghiên cứu lâu dài về nguyên nhân các vụ cháy nhà với mong muốn đem lại giải pháp tốt nhất để PCCC.

Xem chi tiết