CHQ-WS2 Còi âm thanh Loopue chuẩn SIL2

  • CHQ-WS2
  • Hochiki

Thiết bị được thiết kế để phù hợp với Cơ sở tiêu chuẩn (YBO-R / 3 (ĐỎ)) , Âm thanh được xếp hạng IP là IP21 để sử dụng nội bộ nhưng nó có thể được làm cho thời tiết bằng cách sử dụng Bộ thời tiết WS2-WPK, bao gồm một hộp phía sau chuyên dụng và bộ đệm.

Hiện tại chưa có tài liệu để download

THÔNG TIN SẢN PHẨM
 - Vòng cung

- Địa chỉ vòng lặp đơn - được xử lý thông qua Trình lập trình cầm tay TCH-B200

- Đầu ra âm thanh thay đổi 90 ~ 102 dB (A) (+/- 2 dB (A)) ở 1 mét

- Bộ thời tiết có sẵn

- 51 Âm có thể chọn của người dùng (tất cả các tông tương thích EN54-3)

- Được chấp thuận bởi LPCB & VdS

- Đã phê duyệt SIL2

Bình luận