Tin tức

Hướng dẫn cập nhật phần mềm trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Hochiki

Trung tâm báo cháy địa chỉ Firenet Hochiki cũng như các thiết bị sử dụng phần mềm khác, cần phải nâng cấp để có thể hoạt động ổn định.  Nguyên nhân vì tủ trung tâm đang chạy bản firmware cũ nên không tương thích với model mới ALN-V. Tuỳ từng trường hợp chúng ta có thể thay tủ mới hoặc là cập...

Xem chi tiết

Công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

Theo khoản 1 Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2021, thì đối tượng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt...

Xem chi tiết

Nội dung thay đổi trong QC 06:2021/BXD với QC 06:2020/BXD

QCVN 06:2020/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.  

Xem chi tiết

Thống kê về PCCC tại Hoa Kỳ giai đoạn 1986 - 2018

Hoa Kỳ là quốc gia phát triển, sớm dành sự quan tâm đặc biệt dành cho công tác PCCC từ những năm 1700 và hiện là một trong các nước có lực lượng PCCC lớn mạnh nhất thế giới. Bài viết giúp người đọc có thông tin tổng quan về tổ chức lực lượng, phương tiện và tình hình cháy gây thiệt hại lớn tại...

Xem chi tiết

Thông tin doanh nghiệp

Kể từ khi thành lập, Hochiki có một hệ thống đồng nhất trong tất cả các khẩu, từ tư vấn thiết kế đến nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng, xây dựng và bảo trì để tiếp tục đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Xem chi tiết

Thông tin sản phẩm được cá nhân hóa

Hệ thống báo cháy tại nhà của chúng tôi đã được phát triển với ý tưởng thông qua nghiên cứu lâu dài về nguyên nhân các vụ cháy nhà với mong muốn đem lại giải pháp tốt nhất để PCCC.

Xem chi tiết