NK-FNC Module điều khiển mạng chuẩn UL

  • NK-FNC

Hiện tại chưa có tài liệu để download

Module điều khiển kết nối mạng tủ Model NK-FNC và đồng thời cũng làm giao diện để kết nối thêm với module NK-FOM-SP để kết nối vào mạng cáp quang.

Dòng tiêu thụ: 0.190A (giám sát), 0.190A (báo cháy). 

Bình luận